close_img

תא הכתבים עם יובל שגב ושירית אביטן כהן 25.01.24

פרשנות נרחבת על פגישת ראשי המודיעין האמריקאים והישראלי על רקע שאלת עסקת החטופים, פרופ' אבי בל בפרשנות נרחבת על צו הביניים באג שיתפרסם מחר.

פורסם 25.01.24, 08:16
תא הכתבים:
סינון לפי:
vod_articles_btn vod_play_img
Loading filter data