close_img

רישיון ערוץ כנסת

פורסם 07.12.22, 17:23 | עודכן 22.11.23, 14:14

רישיון לשידור בערוץ הכנסת

מתכונת ואפיון הערוץ