close_img

רישיון ערוץ כנסת

פורסם 07.12.22, 17:23 | עודכן 30.03.24, 22:34

רישיון לשידור בערוץ הכנסת

מתכונת ואפיון הערוץ