close_img
עמית הלוי - ערוץ כנסת

עמית הלוי

חבר כנסת מטעם הליכוד

קורות חיים

תאריך לידה: י"ב בסיוון תשל"א , 05/06/1971

מקום מגורים:ירושלים

השכלה

- תואר ראשון בהיסטוריה ומדע המדינה, אוניברסיטת בר אילן

- תואר שני במדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית

קורות חיים

תאריך לידה: י"ב בסיוון תשל"א , 05/06/1971

מקום מגורים:ירושלים

השכלה

- תואר ראשון בהיסטוריה ומדע המדינה, אוניברסיטת בר אילן

- תואר שני במדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית

וידיאו בנושא עמית הלוי

כתבות בנושא עמית הלוי

סינון לפי:
select_arrow

חברי כנסת נוספים ממפלגת הליכוד

;