close_img
יאסר חג'יראת - ערוץ כנסת

יאסר חג'יראת

חבר כנסת מטעם הרשימה הערבית המאוחדת

קורות חיים

תאריך לידה : כ"ה בכסלו תשכ"ו , 19/12/1965

 

השכלה:

- תואר ראשון B.Sc בביולוגיה, האוניברסיטה העברית

- תואר שני MS.c בביוכימיה, האוניברסיטה העברית

- תואר שלישי Ph.D בגנטיקה, האוניברסיטה העברית

- בתר דוקטורט בגנטיקה של סרטן השד, המכון המלכותי לסרטן בלונדון אנגליה ICRF

 

קורות חיים

תאריך לידה : כ"ה בכסלו תשכ"ו , 19/12/1965

 

השכלה:

- תואר ראשון B.Sc בביולוגיה, האוניברסיטה העברית

- תואר שני MS.c בביוכימיה, האוניברסיטה העברית

- תואר שלישי Ph.D בגנטיקה, האוניברסיטה העברית

- בתר דוקטורט בגנטיקה של סרטן השד, המכון המלכותי לסרטן בלונדון אנגליה ICRF

 

וידיאו בנושא יאסר חג'יראת

חברי כנסת נוספים ממפלגת רע"מ

;