close_img
יצחק גולדקנופף - ערוץ כנסת

יצחק גולדקנופף

שר הבינוי והשיכון ושר במשרד ראש הממשלה, יו"ר יהדות התורה

קורות חיים

תאריך לידה : י"ט בחשוון תשי"א , 30/10/1950

 

מקום מגורים : ירושלים

 

השכלה:

- השכלה תורנית גבוהה: ישיבת אמרי אמת,ישיבת שפת אמת, כולל גור לאברכים מצוינים, כולל דגל ירושלים - הסמכה לרבנות

 

קורות חיים

תאריך לידה : י"ט בחשוון תשי"א , 30/10/1950

 

מקום מגורים : ירושלים

 

השכלה:

- השכלה תורנית גבוהה: ישיבת אמרי אמת,ישיבת שפת אמת, כולל גור לאברכים מצוינים, כולל דגל ירושלים - הסמכה לרבנות

 

וידיאו בנושא יצחק גולדקנופף

חברי כנסת נוספים ממפלגת שרים שאינם חברי כנסת

;