close_img
אברהם בצלאל  - ערוץ כנסת

אברהם בצלאל

חבר כנסת מטעם מפלגת ש"ס, יו"ר הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה

קורות חיים

תאריך לידה : כ"א בכסלו תשמ"א , 29/11/1980

 

השכלה:

- תואר ראשון בחינוך וחברה, מכללת אונו

 

קורות חיים

תאריך לידה : כ"א בכסלו תשמ"א , 29/11/1980

 

השכלה:

- תואר ראשון בחינוך וחברה, מכללת אונו

 

וידיאו בנושא אברהם בצלאל

חברי כנסת נוספים ממפלגת ש"ס

;