close_img

הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים

תמונת הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים
על הוועדה

בראשות חברת הכנסת נעמה לזימי

סמכויות הוועדה:

קידום מעמד הדור הצעיר לרבות הנוער, הסטודנטים והמשפחות הצעירות. הגנה על החברה האזרחית בישראל. מתן מענה לצעירים הנמצאים בפער חברתי. פיתוח בר-קיימא בהתאם ליעדי ה-SDG של האו"ם מנקודת מבט של הדור הצעיר.

חברי הוועדה:

דן אילוזמשה פסללימור סון הר מלך אורית פרקש הכהןירון הלוי, יוסף עטאונה, צבי ידידיה סוכות, שרון ניר, ארז מלולאליהו ברוכי 

סדר יום בוועדה>>

 

 

 

כתבות בנושא הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים
הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים:
סינון לפי:
Loading filter data