close_img
משה סולומון - ערוץ כנסת

משה סולומון

חבר כנסת מטעם הציונות הדתית, יו"ר ועדת המשנה לענייני איו"ש

קורות חיים

תאריך לידה :

י"ח בטבת תשל"ה , 01/01/1975

 

השכלה:

- הסמכה לרב, הרבנות הראשית

- תואר ראשון בחינוך

- תואר שני במדעי היהדות

 שירות צבאי: קצין במילואים

קורות חיים

תאריך לידה :

י"ח בטבת תשל"ה , 01/01/1975

 

השכלה:

- הסמכה לרב, הרבנות הראשית

- תואר ראשון בחינוך

- תואר שני במדעי היהדות

 שירות צבאי: קצין במילואים

וידיאו בנושא משה סולומון

חברי כנסת נוספים ממפלגת הציונות הדתית

;